Get Adobe Flash player

termomodernizacja

Mieszkanie jak sauna – Nr 41 (231)

Jest wrzesień. Upały mamy już za sobą. Mieszkańcy na ostatnich piętrach będą mogli odetchnąć od wysokich temperatur. Do redakcji przyszedł list wraz ze zdjęciem od spółdzielcy mieszkającego na poddaszu. Średnia letnia temperatura w jego mieszkaniu wyniosła 35 st. C.

temp

Jest to mieszkanie po „termomodernizacji”, na którą został zaciągnięty wysoki kredyt. Miało być dobrze tzn. zimą ciepło, a latem chłodno, a jest na odwrót…

Po dwóch latach od zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nikt z Zarządu (Florczuk, Starzewski, Górniewski) nie chce się przyznać, kto podjął decyzję o fragmentarycznej wymianie wełny. Dlaczego pozostawiono zdegradowaną, dwudziestoletnią wełnę? Jedno jest pewne, skrzywdzono mieszkańców poddaszy fundując im pseudomodernizację za duże pieniądz. I pomyśleć tylko, że kilka lat wcześniej mieszkanie na tym Osiedlu stanowiło luksus utożsamiany z awansem społecznym, kulturowym, cywilizacyjnym.

Autor: Czarek Meszyński

 

Lubię to!(17)Nie lubię tego!(1)

Mieszkańcy: To była fuszerka – Nr 33 (223)

 

Lubię to!(9)Nie lubię tego!(0)

Jak i na czym oszukują przy dociepleniu bloków spółdzielni? – Nr 74

Pisaliśmy już o procederze zawyżania cen, monopolizowania zaopatrzenia spółdzielni, księgowania fikcyjnych wydatków.

Teraz kolej na opis oszustw na materiałach i technologii wykonania. Poniżej przykład oszustw stwierdzonych przy docieplaniu spółdzielczych bloków (inwestycja o wartości 25 mln zł).

 

Kontrola robót wykazała następujące wady i błędy wykonawstwa:

– stosowano styropian zwykły zamiast ekstrudowanego w miejscach, gdzie według projektu wymagany był ekstrudowany;

– nie wymieniono zgodnie z projektem i kosztorysem rur spustowych z blachy ocynkowanej na rury spustowe z blachy powlekanej;

– wadliwie układano opaski z płytek chodnikowych wskutek czego dochodzi do osunięć i zapadania wokół ścian;

– blacha okapnikowa w górnej części cokołu nie posiada spadku w kierunku na zewnątrz powodując degradację elewacji;

– nie czyszczono, nie zmywano ścian;

– nie odgrzybiano i nie gruntowano powierzchni ścian;

– płyty styropianowe przyklejono do ściany niezgodnie z projektem ( zaniechano nałożenie wałka z masy klejącej na obwodzie płyt i zamiast ośmiu placków wykonano tylko pięć);

– wadliwie wtopiono siatkę zbrojącą w masę klejową;

– zastosowano nieodpowiednie kołki (przemarzające, tańsze) mocujące styropian niezgodnie z projektem;

– nie wyłożono styropianem grubości 2 cm na dolnych ościeżach okiennych, nie wzmocniono systemowymi aluminiowymi profilami kątowymi narożnika dolnych części ościeży;

– nie ocieplono stropodachu budynku granulatem z wełny mineralnej o grubości zgodnej z projektem;

– nie rozebrano starych rynien dachowych, pasów nadrynnowych i podrynnowych;

– nie zamontowano nowych rynien dachowych pasów nadrynnowych i podrynnowych z blachy powlekanej;

– tynk w narożach okiennych pęka (jest to początkowa faza odpadania wierzchniej warstwy wyprawy akrylowej typu „ kasza „) co wskazuje, że nie zastosowano dodatkowej warstwy siatki w narożach okiennych.”

Dane udostępnił projektant budowlany. W sprawie termomodernizacji trwa postępowanie prokuratorskie z udziałem biegłych.

Autor: Stanisław Bartnik

http://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/poznaj-patologie/item/1209-jak-i-na-czym-oszukuja-przy-dociepleniu-blokow-w-spoldzielni.html

Lubię to!(10)Nie lubię tego!(0)

SM „Osiedle Zacisze” – (nie)dobra spółdzielnia – Nr 11

Oszacowany koszt termomodernizacji wraz z odsetkami i udziałem własnym (20%) wyniósł 1 399 087,50 zł – obliczono na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2007.

Pytanie jakie należy postawić:

Jak to jest możliwe by  przy własnym inspektorze budowy doszło do tak fatalnie wykonanej termomodernizacji?

Odpowiedzi są trzy:

1. Błędy zostały popełnione przez wykonawcę.

2. Błędy zostały popełnione na poziomie przygotowawczym i projektowym.

3. Błędy zostały popełnione zarówno przez wykonawcę jak i na poziomie przygotowawczym, projektowym.

Osobiście bym skłaniał się do odpowiedzi nr 2. Prawdopodobnie doszło do samowoli budowlanej. Wszytko wskazuje na to, że  projekt ocieplenia nie był konsultowany i nie został zaakceptowany przez architekta naszego osiedla. W wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych nastąpiła istotna zmiana konstrukcji dachu. Kołnierz z blachy falistej okalający elewację pod rynnami został usunięty a wypusty dachu znacznie zostały skrócone w ten sposób, że rynny się stykają bezpośrednio ze ścianą.  To wszystko sprawia, że przy letnich ulewach nadmiar wody nieodprowadzony przez rynny – zbyt wąski przekrój –  dostaje się pomiędzy ścianę a ocieplenie niszcząc skutecznie substancje budynku.

Na wyżej postawione pytania odpowiedzi powinna udzielić stosowna ekspertyza lub opinia.

Mamy tu do czynienia z trzema rodzajami odpowiedzialności:

  • zawodowej: inspektor budowy, architekt…
  • cywilnej z tytułu zawartej umowy: gwarancja, rękojmia,
  • karnej

Ze względu na upływ czasu w rachubę wchodzi tylko ta trzecia. Zgodnie z kk art 296 § 1, 2, 3 (karalna niegospodarność) przedawnienie następuje w zależności od kwalifikacji prawnej po 10 lub 15 latach.

 

 

mms_img-1191907282

Elewacja przy ul. Róży Wiatrów, Foto: Raduszka

Lubię to!(26)Nie lubię tego!(0)

SM „Osiedle Zacisze” – (nie)dobra spółdzielnia – Nr 9

Przeprowadzona  termomodernizacja w latach 2005/06 okazała się porażką. Na białych elewacjach pojawiły się wykwity  sino – zielone. Każdego roku, a zwłaszcza po letnich, obfitych opadach powiększają one swą powierzchnię. Nastąpiła  zaawansowana biodegradacja budynków.

mms_img-1872505425

Foto: Raduszka

W pierwszej kolejności biodegradacją zostały dotknięte elewacje od strony północnej. Intensywne wiosenno – letnie ulewy sprawiają, że nadmiar wody, który nie jest w stanie być odprowadzone przez rynny dostaje się pomiędzy ociepleniem a murem powodując destrukcję w strukturach budynku.

mms_img-259799660-3

Foto: Raduszka 

W roku 2013 został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na termomodernizację. Wszystko wskazuje na to, że niezbędny będzie kolejny kredyt by przeprowadzić remont spartaczonej termomodernizacji. Nie ma jednak pewności, czy remont termomodernizacji nie okaże się po latach zwykłą fuszerką.

mms_img577691918

ul. Wyspowa, Foto Raduszka

cdn.

Lubię to!(30)Nie lubię tego!(0)