Get Adobe Flash player

rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej

Odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej – kontynuacja – Nr 79

Poniżej kilka informacji o odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej spółdzielni wynikającej z ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 4a) Ustawy o rachunkowości, członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni są – wraz z członkami Zarządu –  za zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółdzielni spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie. W przypadku naruszenia tego obowiązku, wszyscy członkowie zarządu i rady nadzorczej, odpowiadają solidarnie wobec Spółdzielni za wyrządzoną szkodę.

Solidarny charakter odpowiedzialności oznacza, że spółdzielnia może domagać się zaspokojenia swoich roszczeń z tytułu szkody od wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej łącznie, od niektórych z nich lub tylko od jednego. Nie jest to zatem indywidualna odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej. Dla celów określenia odpowiedzialności, o której mowa w tym przepisie, Rada Nadzorcza traktowana jest jako jeden organ, którego działanie oceniane jest niezależnie od zachowań poszczególnych jego członków.  Oznacza to, że sam fakt uczestnictwa w organie jest już przesłanką odpowiedzialności w przypadku zaistnienia naruszenia obowiązku.

Odpowiedzialności, którą normuje cytowany wyżej przepis nie może zostać uchylona ani ograniczona  umową,  uchwałą, regulaminem czy jakimkolwiek innym oświadczeniem woli z którego wynika np. podział kompetencji poszczególnych członków organu.

Z powyższego wynika, iż członkowie Rady Nadzorczej powinni nadzorować system rachunkowości w sposób faktyczny i z odpowiednią uwagą.

Autor: Ryszard Stolarz

Radca Prawny

http://www.spółdzielnia-mieszkaniowa.pl/odpowiedzialnosc-czlonkow-rady-nadzorczej-przyklad-1/

Lubię to!(6)Nie lubię tego!(0)

Wakaty – Nr 25

Najpierw po roku pracy w Radzie Nadzorczej  zrezygnowała z pełnienia funkcji Członka Rady Pani Agnieszka Murawska, a następnie po czterech latach zrezygnowała z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Dorota Kozielska.

Źródło: strona internetowa Spółdzielni

 

Na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – planowanym na 1 października 2014 r. – odbędą się wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.  Zgodnie ze Statutem § 39 ust.1 Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków. Biorąc pod uwagę stan w jakim znalazła się nasza Spółdzielnia uważam, że  Rada powinna być rozszerzona do 7 osób.

W najbliższym czasie dokonamy wyborów czterech nowych członków, pod warunkiem oczywiście, że obecni członkowie Rady nie zrezygnują z pełnienia dotychczasowych  funkcji. Dobrze by było, gdyby do Rady Nadzorczej weszły osoby niezależne, z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą w zakresie zarządzania nieruchomościami. Gwarantuje to odpowiednią kontrolę Zarządu i umożliwi ewentualny wybór nowego składu.

 

Autor: Czarek Meszyński

 

Lubię to!(13)Nie lubię tego!(0)