Get Adobe Flash player

Odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej – kontynuacja – Nr 79

Poniżej kilka informacji o odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej spółdzielni wynikającej z ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 4a) Ustawy o rachunkowości, członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni są – wraz z członkami Zarządu –  za zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółdzielni spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie. W przypadku naruszenia tego obowiązku, wszyscy członkowie zarządu i rady nadzorczej, odpowiadają solidarnie wobec Spółdzielni za wyrządzoną szkodę.

Solidarny charakter odpowiedzialności oznacza, że spółdzielnia może domagać się zaspokojenia swoich roszczeń z tytułu szkody od wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej łącznie, od niektórych z nich lub tylko od jednego. Nie jest to zatem indywidualna odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej. Dla celów określenia odpowiedzialności, o której mowa w tym przepisie, Rada Nadzorcza traktowana jest jako jeden organ, którego działanie oceniane jest niezależnie od zachowań poszczególnych jego członków.  Oznacza to, że sam fakt uczestnictwa w organie jest już przesłanką odpowiedzialności w przypadku zaistnienia naruszenia obowiązku.

Odpowiedzialności, którą normuje cytowany wyżej przepis nie może zostać uchylona ani ograniczona  umową,  uchwałą, regulaminem czy jakimkolwiek innym oświadczeniem woli z którego wynika np. podział kompetencji poszczególnych członków organu.

Z powyższego wynika, iż członkowie Rady Nadzorczej powinni nadzorować system rachunkowości w sposób faktyczny i z odpowiednią uwagą.

Autor: Ryszard Stolarz

Radca Prawny

http://www.spółdzielnia-mieszkaniowa.pl/odpowiedzialnosc-czlonkow-rady-nadzorczej-przyklad-1/

Lubię to!(6)Nie lubię tego!(0)

Jedna odpowiedź na Odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej – kontynuacja – Nr 79

  • Czarek Meszyński mówi:

    Art. 4a ustawy o rachunkowości mówi:

    Ust. 1. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w niniejszej ustawie.

    Ust. 2. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie obowiązku wynikającego z ust. 1.

    Lubię to!(1)Nie lubię tego!(0)

Dodaj komentarz