Get Adobe Flash player

Wasz Zarząd albo jest niekompetentny… Nr 16 (110)

 

Pan Czarek ma rację. Wasz Zarząd albo jest niekompetentny, albo działa w złej wierze na szkodę tych nieszczęsnych członków spółdzielni, których budynki stoją od 20 lat na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym. Oba te warianty są dla Zarządu wskaźnikiem dyskwalifikującym jego użyteczność, bo zarząd spółdzielni jest po to, żeby działać w interesie swoich członków a nie przeciwko ich interesowi.

Walne Zgromadzenie powinno się zastanowić, czy takiego Zarządu nie odwołać. Przecież grunty pod tymi budynkami, które stoją już na gruncie stanowiącym własność spółdzielni lub oddanym jej w wieczyste użytkowanie, też musiały być kiedyś wykupione przez spółdzielnię. I co? Na wykup gruntów pod budynkami o uregulowanym już stanie prawnym spółdzielnia miała środki a na wykup gruntów pod budynkami „na rowach” środków nie będzie? Dlaczego? Bo Zarząd chce mieć niewolników i podpuścił jednych na drugich? Taka metoda zarządzania spółdzielnią ma swoje korzenie w formacji ustrojowej, która podobno już dawno minęła. A Walne zachowało się w tych okolicznościach bardzo nieelegancko. I to ludzie z wyższym wykształceniem (ortopeda, emerytowani prawnicy), których uznaje się za intelektualną awangardę naszego kraju.

Problem braku środków, jak się wydaje, jest przez Zarząd Waszej spółdzielni po prostu demonizowany. Wykup gruntów na rowach nie będzie znowu taki kosztowny, bo ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 – art. 37, ust 1, pkt 6 w związku z art. 68, ust 1, pkt 10) przewiduje możliwość zastosowania bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych, jeśli grunty są wykupywane pod budownictwo mieszkaniowe. Urząd miasta Łodzi zastosował dla Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście zniżkę w wysokości 98%. Ponadto spłata takiej należności może być rozłożona na raty na okres do 10 lat ( art. 70 ust 2 ). Jeśli Wasz zarząd i zatrudnieni przez zarząd prawnicy tego nie wiedzą, to należy zrezygnować z usług takich fachowców.

Mieszkania spółdzielcze – własnościowe, stojące na gruncie o nieuregulowanym na rzecz spółdzielni stanie prawnym są po prostu bezwartościowe. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dn. 24 maja 2013r w spr. III CZP 104/12 na takie mieszkania nie można założyć księgi wieczystej. Jeśli mieszkanie nie ma księgi wieczystej, to chętny do nabycia takiego mieszkania nie dostanie w banku kredytu, bo bank nie ma gdzie wpisać hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu.

Dlatego od dnia ogłoszenia w/w orzeczenia SN rynek mieszkań o statusie spółdzielczego-własnościowego prawa do lokalu z nieuregulowanym na rzecz spółdzielni gruntem się zawiesił. Takie mieszkanie po prostu coraz trudniej jest sprzedać, bo ten kto chciałby je kupić musi zapłacić gotówką. Nawet gdyby miał gotówkę, to byłby matołem, gdyby je kupił. Mam nadzieję, że Walne to przemyśli i przy najbliższej okazji zweryfikuje swoją egoistyczną postawę zaprezentowaną na ostatnim zgromadzeniu.

Autorka: Temida

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze%20orzeczenia.aspx?ItemID=396&ListID=411c5dda-68cb-4ad8-b865-2705079f8593&el=Izba%20Cywilna

 

 

 

Lubię to!(24)Nie lubię tego!(3)

6 Odpowiedzi na Wasz Zarząd albo jest niekompetentny… Nr 16 (110)

 • Czarek Meszyński mówi:

  Art. 37. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
  2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:
  6) przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;

  Lubię to!(6)Nie lubię tego!(1)
 • Czarek Meszyński mówi:

  Art. 68. 1. Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:
  1) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych;

  10) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6, z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe;

  Lubię to!(6)Nie lubię tego!(1)
 • Czarek Meszyński mówi:

  W piśmie Zarządu przygotowane na ostatnie Walne czytamy:

  "Wniosek grupy członków nie wskazuje źródła sfinansowania zakupu gruntów oraz pomija mieszkańców Wyspowej 29 oraz właścicieli garaży przy Wyspowej 29, gdzie wykup rowu wymaga dokonania przez Miasto podziałów. Ta procedura już trwa"

  Podpowiem:
  Należy wystąpić do Miasta o wycenę (operat szacunkowy) i o bonifikatę.
  Jeżeli Miasto wyceni na podobnym poziomie jak w operacie dla SM z roku 2009 tj. ok. 300 tys. przy 90% bonifikacje wyniesie to 30 tys, lub więcej.

  Taką kwotę można sfinansować z wprowadzenia nowego składnika w opłatach, lub z kredytu.

  Czy nasz Zarząd tego nie wie? "(Za)rząd rżnie głupa? Przepraszam! Udaje Greka?"*

  A co do Wyspowej 29 Zarząd wystąpił z wnioskiem o podział dopiero 29 grudnia 2014 r., z tego co wiem jest to grunt Skarbu Państwa i przekształcenie go we własność Miasta, a następnie wykup przez SM może trwać rok świetlny.

  Chętnie przeczytałbym wytłumaczenie Zarządu dlaczego tyle lat ZWLEKAŁ.

  * Cytat pochodzi z obrad Sejmu

  Lubię to!(10)Nie lubię tego!(0)
 • WojtekP mówi:

  Proszę Pana, pan jest naiwny. Zarząd celowo ZWLEKAŁ, a to jest karalne i żaden sprzedajny mecenasik tu nie pomoże.

  Lubię to!(3)Nie lubię tego!(0)
 • Czarek Meszyński mówi:

  Zamieszanie wokół uregulowania własności gruntów jest celowym działaniem.

  Tak jak napisał Fix: "To jest skuteczny sposób blokowania przekształceń własnościowych".

  NIESTETY

  Lubię to!(2)Nie lubię tego!(0)
  • Czarek Meszyński mówi:

   Petarda napisała:

   "Dla mojego byłego pracownika, Prezesa Zarządu SM „Jaroty” w Olsztynie P. R. Przedwojskiego nie starczyło 12 lat na przeniesienie własności".

   To miałaś prawdziwe szczęście, U NAS 20 LAT TO ZA MAŁO.

   Prezeski na Zaciszu są zdolniejsze.

   Lubię to!(3)Nie lubię tego!(0)

Dodaj komentarz