Get Adobe Flash player

Do Rady Nadzorczej… – Nr 66

Słowa te kieruję do Rady Nadzorczej, a raczej do szczątkowej formy jaka z niej pozostała. Z informacji pozyskanej od Zarządu wynika, że Rada pracuje w składzie 2 osobowym, gdyż trzecia w ogóle sie nie pojawia, ponadto jeden z członków RN nie miał pojęcia, o remontach na swojej klatce, na niebagatelną kwotę kilku tysięcy złotych.

Czy dwie osoby mogą decydować o losach Spółdzielni?

W ostatnim czasie doszło do poważnych naruszeń prawa (prawo spółdzielcze, uosm) przez RN:

 • brak kontroli sprawozdań finansowych,*
 • brak lustracji,
 • przewłaszczenie wyłącznych uprawnień Walnego Zgromadzenia dot. oznaczenia najwyższej kwoty zobowiązań,
 • nadanie uprawnień Zarządowi do zadłużania Spółdzielni do 500 tys. zł – regulamin Zarządu,
 • niepublikowanie na stronie Internetowej protokołów z obrad,**
 • nieuchwalanie planów gospodarczych wieloletnich, a nawet rocznych (2013), brak harmonogramu prac remontowych,***
 • scedowanie zarządzania Spółdzielnią na Midem Sp. z o.o.,
 • akceptacja inwestycji/remontów dachu bez uchwały Walnego Zgromadzenia,****
 • brak rozliczania kosztów i przychodów dla każdej nieruchomości oddzielnie.

Aż 9 uchybień wynikających z litery prawa!

Ale inne decyzję podjęte przez RN również stawiają pod znakiem zapytania Państwa kompetentność do sprawowania funkcji kontroli i nadzoru nad działalnością Spółdzielni. 

Dla przykładu podam dwie:

 1. Podwyżka opłat – w jednym czasie RN „zaserwowała” nam trzy duże podwyżki z tytułu: FR 66%, eksploatacja 26% (suma z dwóch lat) i garaży o 460% (w niektórych w wypadkach nawet o 1000%)
 2. Zakres zaplanowanych prac remontowych.

Ad 1. Takie drakońskie podwyżki nie były podyktowane rzeczywistymi kosztami czy potrzebami mieszkańców tylko wynikały z przepłacania usług przez Zarząd, wprowadzenia kosztów zewnętrznych (np. II etap inwestycji), które nie są kosztami GZM, czy też akceptowanie bliżej nieokreślonych a wysokich wydatków takich jak: koszty poprzednich okresów, pozostałe usługi w tym koszty przeniesienia własności, materiały i przedmioty.

Ad 2. Z planu gospodarczego i finansowego na rok 2014, który po 9 miesiącach został w końcu opublikowany, wynika, że RN wraz z Zarządem zaplanowała m.in. takie remonty jak remont dachów w cenie 9 000 zł za klatkę czy też remont schodów wejściowych 9 225 zł. To niezbicie dowodzi, że obecna inwestycja dot. dachów w cenie 66 000***** plus odsetki jest wykonywany nie tylko bez uchwały Walnego, ale również niezgodnie z planem remontów przyjętym przez RN. Także remont schodów budzi duże kontrowersje, ponieważ nieruchomości mają pilniejsze potrzeby tak jak docieplenie budynków od fundamentów i parteru, czy wyeliminowanie wilgoci i pleśni w piwnicach.

Uważam to za duże nieporozumienie, że RN uchwala „jakieś tam sobie plany” bez konsultacji z mieszkańcami, bez ustalenia rzeczywistych potrzeb ich nieruchomości, i bez uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej przez Walnego Zgromadzenia.

W tym miejscu należy zadać pytanie postawione przez Anię:

Kompromitacja czy celowe działanie?

Szanowni Państwo mam ogromną prośbę, abyście jutro złożyli swe mandaty i pozwolili nowo wybranej RN uporządkować nasze sprawy. Nie jest mi łatwo pisać te słowa, ponieważ z niektórymi z Was łączą mnie dobrosąsiedzkie stosunki, a wiadomo przecież, że dobry sąsiad to jak rodzina.

 Autor: Czarek Meszyński

Polecam również post:

Sprawa ważna – Wybrać PRAWDZIWĄ Radę Nadzorczą

*  Tak jak niegdyś posłanka Jakubowska wprowadziła zapis lub czasopism to na podobnej zasadzie dodano słowo może do Statutu § 47 ust.1: Rada Nadzorcza może powołać ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe. 

Związku z tym, że może, ale nie musi Komisja Rewizyjna nie była powoływana od 2 lat, co oznacza nieprzeprowadzanie kontroli, a tym samym nie wywiązywanie się z ustawowego obowiązku przez RN.

** Art 8 ust. 3 nakłada taki obowiązek na SM.

*** Plan remontów był w praktyce utajniony, dopiero zmiana porządku obrad (wniosek podpisany przez 32 członków) zmusiła Zarząd i RN do jego opublikowania na stronie Internetowej. Ze względu na jego nieczytelność (drobny druk, przy powiększeniu dane się rozmazują) – nawet szkło powiększające nie pomaga! – jest on dla większości z nas nadal „tajny”.

**** Spółdzielnia na głowie postawiona

***** Prace są finansowane w 20% ze środków własnych a w 80% z 3 kredytów z premią termomodernizacyjną w wysokości 476.000 pln – mail od Zarządu.

Lubię to!(12)Nie lubię tego!(0)

4 Odpowiedzi na Do Rady Nadzorczej… – Nr 66

 • Czarek Meszyński mówi:

  Jak jest u nas postrzegana Rada Nadzorcza przez mieszkańców niech świadczy wypowiedź jednego Spółdzielcy:
  Na pytanie czy będzie kandydował do RN odpowiedział:
  NIE, NIE CHCĘ BYĆ SŁUPEM!

  Lubię to!(3)Nie lubię tego!(0)
 • Czarek Meszyński mówi:

  Całkowita koszt remontu dachów + odsetki to ok. 80 000 zł /66 000 kredyt i wkład własny (80% + 20% wkład własny) + 14 000 odsetki i prowizje bankowe/

  Uważam, że wzięcie tego kredytu było bez sensu. Za 80 tys. można nie jeden ale kilka dachów zrobić.

  Niestety pieniądze z FR "wyparowały" i Zarząd nie rozlicza się z wydatków FR powtarzając jak mantrę, że są to poprzednie okresy, że Midem zarządza Spółdzielnią od roku 2012 i tylko taki zakres dokumentów jest dostępny w miarę od ręki - te faktury sa w sytemie księgowym. Wcześniejszych wydatków nie ma w obecnym systemie księgowym...

  I to samo od 2 lat.

  A co mnie to interesuje, że system księgowy się zmienił; przecież stary nadal jest! i wystarczy tam zajrzeć!

  KOMPROMITACJA CZY CELOWE DZIAŁANIE?

  Lubię to!(3)Nie lubię tego!(0)
 • Raduszka mówi:

  Ale szanowni państwo w zarządzie są już od ładnych kilku lat, więc co to za głupie, tłumaczenie dla przedszkolaków, że "system księgowy" się zmienił? Ciężko w to uwierzyc! Każda nowa ekipa się tłumaczy, głównie w momentach kompromitacji, że to błędy poprzedniej ekipy. Uczymy się od naszych polityków.

  Lubię to!(3)Nie lubię tego!(0)
 • Czarek Meszyński mówi:

  Podwyżka opłat za garaże o 460%, gdzie wciągu 7 lat Spółdzielnia poniosła koszty w wysokości 4 grosze z metra to -mówiąc delikatnie - zadziwiająca decyzja RN.

  Lubię to!(1)Nie lubię tego!(0)

Dodaj komentarz