Get Adobe Flash player

śmietnik

Śmietnik – Constans – Nr 29 (219)

Z nadesłanej korespondencji do naszej redakcji – MMS z 5 kwietnia 2016 r. – wynika, że w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Zacisze” stan altany śmietnikowej jest stabilny i praktycznie od 2 lat nic się nie zmienia. Zmieniają się członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, administratorzy, a śmietnik jest constans. Redakcja składa gratulacje organom Spółdzielni za sprawne zarządzanie zasobami Spółdzielni, a w szczególności altaną śmietnikową.

mms_img-19115915131  mms_img20733239800-2

Foto: członek Spółdzielni – 5/4/2016 r.

A jak było wcześniej?

mms_img779259152  mms_img-1613178656

Foto: członek Spółdzielni – 27/12/2015

Proszę zwrócić uwagę na oryginalną reklamę piwa Łomża.

 

Śmietnik – Nr 20

 

Śmietnik – Nr 34 (128)

 

 

Lubię to!(9)Nie lubię tego!(2)

Śmietnik – Nr 34 (128)

W kwestii śmietnika, to po upływie siedmiu miesięcy od ostatniej publikacji nic się nie zmieniło.  Jak był bajzel tak jest. Zmieniła się firma zarządzająca Spółdzielnią, administrator, ekipa sprzątająca, a śmietnik constans.

 

mms_img810466760 mms_img1472937798

Zdjęcia wykonane w marcu 2015 r.

 

Zgodni z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001 r. § 24. pkt. 1 i 2 Na terenach niezurbanizowanych dopuszcza się stosowanie zbiorników na odpady stałe, przystosowane do okresowego opróżniania (…) Zbiorniki powinny mieć nieprzepuszczalne ściany i dno, szczelnie przykryte z zamykanym otworem wsypowym (…).

Innymi słowy, na wsi pojemniki muszą mieć zamknięte klapy, a w mieście nie. Skądinąd takie podejście wydaje się słuszne, na terenach niezurbanizowanych powietrze powinno być czyste, a w mieście i tak to nie ma znaczenia –  jeszcze jeden dodatkowy smrodek nikomu nie zaszkodzi.

 

IMG_2152 2IMG_2155

Kompostownik na odpady ulegające biodegradacji i pojemniki na segregowane odpady – marzec 2015 r.

 

Jak widać na załączonych zdjęciach, wszystkie klapy zgodnie z rozporządzeniem MIR  są zamknięte; w mojej Leśniczówce musi być świeże powietrze. W altanie śmietnikowej panuje porządek – zarząd właścicielski, a nie przymusowy!

 

Autor: Czarek Meszyński

Lubię to!(11)Nie lubię tego!(2)