Get Adobe Flash player

bsm zgoda

BSM „ZGODA” – dobra spółdzielnia (2) – Nr 8

Gdy po dziesięciu latach ponownie zająłem się problematyką spółdzielni mieszkaniowych w sieci napotkałem wiele negatywnych przykładów, takich jak chociażby łódzka spółdzielnia „Śródmieście”, co opisałem w notce pt. Prezes z zarzutami mieszkańcy z problemami. Dzieje się tak z pewnością w myśl zasada: zadowolony klient powie o firmie trzem znajomym, a niezadowolony dziesięciu.

W Polsce tradycje spółdzielczości są niezwykle bogate. Należy tu wspomnieć o Stanisławie Staszicu, który w 1816 roku założył w swoich dobrach Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. Jedną z najstarszych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik w Toruniu; założona została 4 października 1902 r.

Z pewnością na terenie kraju działa wiele DOBRYCH spółdzielni mieszkaniowych. Do nich  należy BSM „ZGODA” zarządzająca licznymi osiedlami w Białej Podlaskiej, Terespolu, Janowie Podlaskim i Piszczacu. Oprócz tradycyjnych struktur spółdzielczych w postaci rady nadzorczej i zarządu zostały powołane także rady  dla poszczególnych osiedli. To sprawiło, że każde osiedle ma swojego GOSPODARZA. 

Ekonomiczne wyodrębnienie nieruchomości powoduje, że poszczególne budynki są odpowiednio zarządzane, sprzyja to nie tylko utrzymaniu wysokiej ich wartości użytkowej, ale także poprzez systematycznie przeprowadzane modernizacje i remonty zwiększa ich wartość.

Szczególną uwagę zwróciłem na termomodernizację, która została wykonana bardzo starannie. Elewacje są czyste, zadbane i wolne od wykwitów sino – zielonych, które stały się prawdziwą zmorom dla innych spółdzielni, gdzie ocieplenie okazało się zwykłą fuszerką powodującą, że budynki ulegają biodegradacji.

Spółdzielnia systematycznie przeprowadza audyty finansowe i poddaje się lustracji. Sprawozdania finansowe umieszczane na stronie internetowej są klarowne, rzetelne i przejrzyste. Są przygotowywane, następnie uchwalane roczne i wieloletnie plany remontów.

BSM „ZGODA” stara się nie tylko w nowoczesny sposób zarządzać nieruchomościami, ale również nowocześnie i oszczędnie budować.

14

Lubię to!(8)Nie lubię tego!(0)

BSM „ZGODA” – dobra spółdzielnia (1) – Nr 7

Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Białej Podlaskiej powstała w kwietniu 1958 roku. Pierwszą własna inwestycją Spółdzielni był budynek mieszkalny oddany w styczniu 1962 roku. W latach 70. wybudowano domy spółdzielcze w Terspolu i w Janowie Podlaskim.

W czerwcu 1975 roku, po utworzeniu województwa bialskopodlaskiego BSM „ZGODA” stała sie jedynym inwestorem budownictwa mieszkaniowego w mieście i zmuszona była do zabezpieczania potrzeb mieszkaniowych nie tylko jej członkom, lecz również osobom spoza Spółdzielni. Mieszkania spółdzielcze były rozdzielane nie przez samorząd spółdzielczy wg ustalonej kolejności, lecz przez organa administarcji państawowej, zakłady pracy i różne instytucje. Przystąpiono do sprzedaży mieszkań spółdzielczych (poza ustaloną kolejnoscią), za dewizy za pośrednictwem Biura Handlu Zagranicznego „Locum”. 

Pojawiły się również negatywne trendy: wykonawstwo realizowanych obiektów zaczęła cechować tzw. „szturmowszczyzna”, bowiem liczyła się ilość, a nie jakość oddawanych do użytku mieszkań.

BSM „ZGODA” stała się poważnym czynnikiem miastotwórczym, która przyniosła do Białej Podlaskiej cywilizację; budowa nowych osiedli wymuszała budowę infrastruktury komunalnej – sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, cieplnej i gazowej.

 

6

Priorytetem stało się uporządkowanie gospodarki terenami. Nastąpił podział i wyodrębnienie nieruchomości gruntowych w całej Spółdzielni, a głównym zadaniem stał się wykup gruntów będących dotychczas w użytkowaniu wieczystymDzięki przychylności władz miasta Białej Podlaskiej i Terespola oraz Gmin w Piszczacu i Janowie Podlaskim grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi i garażami w 2006 r. zostały wykupione przez Spółdzielnię z prawa wieczystego użytkowania w prawo własności za 1% ich wartości rynkowej. 

Wyodrębnienie ekonomiczne nieruchomości powoduje, że wiodącym staje się odpowiednie zarządzanie budynkami. Sprzyja to nie tylko utrzymaniu wysokiej ich wartości użytkowej, ale także poprzez poprawę cech jakościowych zwiększa ich wartość.

Dziś Spółdzielnia jako jedna z niewielu ciągle inwestuje – powstają nowe osiedla.

7b

6b

W czasach gdy wiele spółdzielni zrezygnowało z prowadzenia działalności społeczno – kulturalnej BSM „ZGODA” może poszczycić się nieprzerwaną statutową działalnością tego typu. Różnorodność jej form i oferta kierowana do mieszkańców w każdym wieku powoduje, że działalność ta prężnie prowadzona w trzech klubach stanowiących bazę kulturalno- oświatową jest bardzo życzliwie postrzegana. Na trwałe wpisała się w historię Spółdzielni. Tu działają sekcje i zespoły zainteresowań. Organizowane są cykliczne wystawy i koncerty zespołów i solistów. Wizytówką jest zespól wokalny „Chwilka” – laureat ogólnopolskich festiwali. Również seniorzy stanowią aktywną grupę uczestniczącą w różnych zajęciach. Spółdzielnia nie zapomina o osobach niepełnosprawnych. Co roku w klubie „Piast” finał ma ceniony i cieszący się dużym uznaniem konkurs literacki im. J.I.Kraszewskiego.

Organizowany jest konkurs: na najładniejszy balkon, loggie, ogródek przydomowy.

2062

 

Cytaty pochodzą: http://www.bsmzgoda.pl/default/loadPart/historia_spoldzielni

Zdjęcia pochodzą: http://www.bsmzgoda.pl/web/gallery/show

Lubię to!(6)Nie lubię tego!(0)