Get Adobe Flash player

Druk 818 – Nr 53 (243)

Do Biura Analiz Sejmowych wpłynęło 10 opinii dotyczących projektu ustawy nowelizującej Prawo spółdzielcze – sejmowy druk 818.

  • Opinia Sądu Najwyższego (SN), Komisji Nadzoru Finansowego (KFN), Krajowego Związek Banków Spółdzielczych (KZBS) i Krajowej Rady Spółdzielczej (KRS) to pogłębione analizy proponowanych zmian w ustawie, które nie pozostawiły „suchej nitki” na projekcie sygnowanym przez posłów Kukiz’15.
  • Prokurator Generalny, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Narodowy Bank Polski, Krajowa Rada Notarialna nie zgłosili uwag, ze względu na problematykę leżącą poza obszarem działań i zakresem kompetencji tych instytucji.
  • Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, zgłosiła kilka uwag, ale projekt ustawy oceniła pozytywnie: Proponowany postulat wpisuje się także w politykę Rządu – „Polska bez papieru i gotówki”.
  • Rzecznik Finansowy pozytywnie ocenił koncepcję wnioskodawców.

Pragnę zwrócić uwagę na zbieżne stanowiska KRS i KNF na proponowaną zmianę dot. udzielania pełnomocnictwa:

KRS: Proponuję się zasadniczą zmianę w zakresie ilości członków spółdzielni mogących udzielić swych pełnomocnictw jednej osobie. Pod tym względem projekt nie przewiduje żadnych ograniczeń. Zważywszy na to, jak łatwo manipuluje się wiekszością zbiorowości ludzi, może to być furtka komercjalizacji czy nawet wyprowadzania ze spółdzielni wypracowanego majątku. Mógłby to zrobić jeden człowiek wyposażony w nieograniczoną ilość pełnomocnictw do podejmowania decyzji na walnym zebraniu spółdzielni. 

KNF: Umocowanie jednej osoby do podejmowania czynności w walnym zgromadzeniu w imieniu więcej niż jednego członka spółdzielni, może spowodować w praktyce całkowitą iluzoryczność realizacji przez spółdzielnię idei zrzeszania się. 

Zarówno KRS i KNF trafili w sedno problemu, proponowane zapisy w sposób zdecydowany umożliwiają wyprowadzanie ze spółdzielni wypracowanego majątku.

Czy posłowie z Kukuz’15 mieli właśnie taką intencję pisząc ten projekt ustawy nowelizującej Prawo spółdzielcze? Czy na tym ma polegać usprawnienie działania spółdzielni? – jak czytamy w uzasadnieniu wnioskodawców?

Autor: Czarek Meszyński

Postscriptum 

Czy to jest czysty przypadek, że zarówno w projekcie poselskim dotyczącym nowelizacji Prawa spółdzielczego jak również w projekcie ministerialnym (MIB) w zakresie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pojawił się zapis o „nieograniczonym” pełnomocnictwie?

Lubię to!(18)Nie lubię tego!(0)

Dodaj komentarz