Get Adobe Flash player

Ułomna własność – Nr 73

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to nic innego jak ograniczone prawo rzeczowe będące jedną z form korzystania z lokali spółdzielczych. 

Od 31 lipca 2007 r. nie ma możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Prawo to wcześniej było ustanawiane przez spółdzielnie mieszkaniowe i nadal przysługuje osobom, na rzecz których zostało niegdyś ustanowione.

Osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może założyć księgę wieczystą. W przypadku założenia księgi wieczystej w dziale II ujawnia się uprawnionego, a nie właściciela, gdyż właścicielem lokalu jak i budynku nadal pozostaje spółdzielnia, której przysługuje także prawo do gruntu, na którym stoi budynek w postaci własności  bądź użytkowania wieczystego.

Ze sprawozdania Zarządu za rok 2013 str. 6 czytamy: Ogółem w budynkach jest 20 klatek schodowych, a w nich 143 lokale mieszkalne (…). Przewłaszczonych jest 40 lokali. Z tego wynika, że jest 103 „miłośników” ograniczonego prawa rzeczowego, którzy dobrowolnie rezygnują z roli właściciela na rzecz uprawnionego. 44 „miłośników” ograniczonego prawa rzeczowego zostało do tego zmuszeni, albowiem przez te nieruchomości przebiega dawny rów melioracyjny, a Spółdzielnia od 19 lat ma problemy z uregulowaniem prawa własności tego gruntu.

Od drugiej połowy 2009 r. istnieje możliwość dla domów wielorodzinnych w naszej Spółdzielni wyodrębnienia prawa własności do lokalu. Pomimo takiej możliwości 59 uprawnionych do lokalu nie skorzystało z tej możliwości.

 

Szanowni Państwo,

swoje mieszkania kupiliście przecież za prawdziwe pieniądze to dlaczego chcecie mieć:

  • ułomną własność?
  • ograniczone prawo rzeczowe?
  • być uprawnionym, a nie właścicielem w KW?

Regulacje prawne działają niestety na niekorzyść prawowitych właścicieli. Do roku 2013 spółdzielnie miały obowiązek przenieść prawo własności lokalu w ciągu 3 miesięcy, obecnie po nowelizacji ustawy okres został wydłużony do 6 miesięcy i zarządy chętnie z tego prawa korzystają.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w przedmiotowej sprawie ustanowienie odrębnej własności lokalu może być bardzo kosztowne! Trybunał Konstytucyjny już raz zakwestionował przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwiające uwłaszczenie na dotychczasowych warunkach. Dlatego warto niezwłocznie wystąpić do zarządu swojej spółdzielni z pisemnym wnioskiem zawierającym żądanie ustanowienia odrębnej własności lokalu.W bieżącym roku koszty związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu nie przekroczą kwoty jednego tysiąca złotych. W ten sposób możecie się Państwo uwolnić od fatalnie zorganizowanych i nieudolnie zarządzanych spółdzielni mieszkaniowych. Jeżeli nadal będziecie Państwo biernie czekać na efekty prac sejmowej komisji NPS to możecie się bardzo zdziwić. Pozostając biernymi sami będziecie współwinnymi!” – TEMIDA contra SM.

Dokumenty dotyczące budynków wielorodzinnych podzielonych na 13 odrębnych nieruchomości na „Osiedlu Zacisze” znajdują się w:

Kancelarii Notarialnej

Agnieszka Zalewska Flowler

ul. Sobieskiego 104 lok. 27, 00 -764 Warszawa

tel.: 22 843 10 14, fax.: 22 305 78 51

Autor: Czarek Meszyński

 

Lubię to!(8)Nie lubię tego!(0)

Dodaj komentarz