Get Adobe Flash player

Osiedle zamknięte – kontynuacja – Nr 83

Przez kilkanaście lat mieszkańcy żyli w przekonaniu, że Osiedle będzie zawsze strzeżone i ogrodzone. Poprzednia pani Prezes z charakterystyczną dla siebie werwą zapewniała, że do rozgrodzenia nie dopuści.  W czerwcu 2011 r. nastąpiło ku zdziwieniu spółdzielców częściowe rozgrodzenie Osiedla. Miasto uwarunkowało wydanie pozwolenie na budowę dostępem do działki nr 270 co wiązało się z demontażem części ogrodzenia.

W moim piśmie z dnia 9 października 2012 r. skierowanym do Prezesa Zarządu i Przewodniczącej RN podnosiłem następujące kwestie:

Po usunięciu ogrodzenia w roku 2011 ulice Wyspowa/Uznamska, które do tej pory spełniały wymagania: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 14. 3. „Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów,  funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m”. Droga ta została przekształcona w drogę dojazdową. Z tego wjazdu zaczęli korzystać zarówno osoby z zewnątrz kierując samochodami dostawczymi i osobowymi jak również mieszkańcy naszego osiedla. W ten sposób powstał ”dziki wjazd i wyjazd” na osiedle i z osiedla.

Ponieważ w/w ulice nie spełniają wymagań technicznych dla dróg dojazdowych określonych § 4.7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. Dz.U.1999.43.430 nie może za tym pełnić funkcji drogi dojazdowej do naszego osiedla.

Obecny ruch stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców, brak ”spowalniaczy” powoduje, że samochody rozwijają niedozwoloną prędkość, a na zakręcie gdzie zazwyczaj parkują samochody przejazd wynosi zaledwie 2 m. Ponieważ na całej długości ulic Wyspowa/Uznamska parkowane są wzdłuż samochody nie ma możliwości wyminięcia samochodu nadjeżdżającego z naprzeciwka, co może spowodować czołowe zderzenie. Ponadto na ulicy Wyspowej nie ma chodnika i ruch pieszy odbywa się po drodze razem z ruchem kołowym. 

Biorąc pod uwagę właściwe normy prawne i nasze bezpieczeństwo proszę o bezzwłoczne usunięcie ”dzikiego wjazdu” na nasze osiedle.

Jak wiemy w tej sprawie nic się nie zmieniło. Po Walnym Zgromadzeniu z czerwca br. sytuacja się jeszcze pogorszyła, ponieważ umożliwiono przejazd mieszkańcom szeregowców przy ulicy Wolińskiej.

Autor: Czarek Meszyński

Lubię to!(7)Nie lubię tego!(0)

Dodaj komentarz