Get Adobe Flash player

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – Nr 76

Wywód na temat spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zacząć należy od generalnej uwagi, iż jest to jedno z ograniczonych praw rzeczowych wymienionych w art. 244 Kodeksu cywilnego. Szczegółowa regulacja tego prawa jest z kolei przedmiotem ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) – dalej: u.s.m. 

Dodać przy tym od razu należy, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie jest preferowanym przez ustawodawcę tytułem prawnym, w oparciu o które powinny być przyznawane lokale znajdujące się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Wręcz przeciwnie, w obecnym stanie prawnym ustanawianie nowych spółdzielczych własnościowych praw do lokali jest niedopuszczalne.

 

Fragment tekstu pochodzi z:

http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/spoldzielcze-wlasnosciowe-prawo-do-lokalu-bez-poparcia-ustawodawcy

Lubię to!(7)Nie lubię tego!(0)

Dodaj komentarz